BouwhulpGroep

De BouwhulpGroep is als architecten- en adviesbureau werkzaam van Alkmaar tot Zwolle en van Middelburg tot Maastricht. In een open en ongedwongen werksfeer worden de aspecten van advies en architectuur binnen het bureau verweven tot één visie op het gebied van stedenbouw tot kast en van nieuwbouw tot schilderen. Ruim vijftien jonge enthousiaste medewerkers werken gedreven aan een betere gebouwde omgeving. Ieder geeft vanuit een eigen expertisegebied zijn of haar input aan de gezamenlijke visie. Als praktijk zijn we 38 jaar werkzaam in volkshuisvesting, architectuur en industrialisatie in de bestaande stad en (huis-)adviseur voor overheid en dertig procent van de Nederlandse woningcorporaties.

Bijna een half miljoen woningen van de Nederlandse woningvoorraad is onderzocht in de dagelijkse praktijk van architect en adviseur. Met deze ervaring is een andere kijk op de woningvoorraad ontwikkeld, waarbij renovatie meer is dan een kunstje. De medewerkers van Bouwhulp hebben diverse achtergronden zoals architecten, bouwkundigen, volkshuisvesters, bedrijfskundigen, promovendi, bewonersbegeleiders en fotografie met allen een liefde voor het wonen met kwaliteit, betaalbaarheid en ruimte voor het individu.